Nieuwe natuur in de Hooge Boezem achter Haastrecht

February 18, 2016 Webmaster No comments exist

De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter Haastrecht was de aanleiding voor VRS
Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap de broedvogelmonitoring te
intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek. De doelstellingen hierbij waren inzicht te
krijgen over:

• Wat is het effect van de inrichting op de bestaande broedvogelpopulaties?

• Liggen er mogelijkheden voor populatiegroei van bestaande soorten?

• Zijn er nieuwe vogelsoorten te verwachten?

• Maken meer moeraszangers tijdens de najaarstrek gebruik van het gebied als stop-over als

het moeras groter wordt?

• Waar komen deze vogels vandaan en hoe lang blijven doortrekkers gemiddeld in het gebied

om er op te vetten?

Voor de antwoorden op deze vragen kunt u het verslag lezen.
Rapport 2015 HB+DG

Leave a Reply

Your email address will not be published.