Nieuws

Abonneren

Wilt u op de hoogte blijven, abonneer u dan op onze nieuws pagina.

July 4, 2017
Webmaster

Zwartkoppen voorzien van Dataloggers.

We hebben in de Stolwijkse boezem tijdens het CESproject in 2016 vier zwartkoppen van Dataloggers voorzien in het kader van een landelijk onderzoek. Landelijk zijn er 60 zwartkoppen voorzien van een datalogger. Hiervan zijn er tot op heden vijf terug gevangen. In 2017 hebben wij er ook één terug gevangen.

Uit de gegevens is gebleken dat deze vogel tot in oktober in zijn broedgebied is gebleven en uiteindelijk heeft overwinterd in Marokko.

Nadere berichtgeving volgt.

January 7, 2017
Webmaster

Rapport Hooge Boezem en Doove Gat 2016

Rapport Hooge Boezem en Doove Gat 2016
Broedvogelinventarisatie en ringonderzoek

Jaarverslag HB +DG 2016

August 4, 2016
Webmaster

Start seizoen

Vanaf 1 juli 2016 zijn we voor het vierde opvolgende seizoen weer gestart met ringonderzoek in het Doove Gat Haastrecht.
We kijken o.a. naar de populatieontwikkeling van diverse aan riet gerelateerde vogels en tevens naar de aantrekkingskracht van het gebied voor doortrekkende moeraszangers.

February 19, 2016
Webmaster

Goudhanen, veel goudhanen in het najaar van 2015

Er werden in 2015 in totaal ruim 12.000 goudhanen geringd door de diverse ringstations in Nederland. Een uitschieter in vergelijking met voorgaande jaren. De aantallen staken ook met kop en schouders boven de laatste invasiejaren uit. In 2008 was dat 6.000 en in 2005 waren dat 4.000 exemplaren. 1975 was ook een bijzonder jaar voor goudhanen. De massale doortrek van goudhanen in Nederland was toen het meest zichtbaar op de Waddeneilanden. Dat werd extra duidelijk doordat er op twee verschillende plekken, relatief dicht bij elkaar, op Schiermonnikoog meer dan 50 % van de in totaal 9.246 exemplaren werden gevangen (1). Op het ringstation Westenschouwen kwamen we dit jaar op een totaal van 2.357 vogels uit. Een record ! In 2008 was dat nog 1.600. De ringstations aan de Nederlandse kust vingen ook forse aantallen goudhanen. Gek genoeg werden er op Falsterbo, Zweden relatief weinig goudhanen gezien en gevangen. Een totaal 2048 exemplaren op de bekende plek bij de vuurtoren. Verleden jaar hadden ze daar recordvangsten met o.a. twee keer een dag met 2000 vogels. Het totaal kwam toen op 11.433 goudhanen terwijl er in Nederland maar weinig werden gezien. Op de ringstations in de Baltische staten werden er dit jaar ook niet veel goudhanen van een ring voorzien. Terwijl je dat eigenlijk wel zou verwachten. Een invasie van deze soort wordt doorgaans aangekondigd door vroege vangsten. De eerste vangsten zijn dan al in de derde decade van juli. In gewone jaren, zonder influx of invasies zien we goudhanen pas in de tweede of derde week van september. Bijna twee maanden later. Dit in tegenstelling met vuurgoudhanen. Bij deze soort zien we bijna geen pieken in aantallen en daarnaast liggen de eerste data veel dichter bij elkaar. Doorgaans in de eerste of tweede week van september.

Het volledige verslag kunt u hier lezen.
Goudhanen jaarverslag 2015

February 18, 2016
Webmaster

Nieuwe natuur in de Hooge Boezem achter Haastrecht

De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter Haastrecht was de aanleiding voor VRS
Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap de broedvogelmonitoring te
intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek. De doelstellingen hierbij waren inzicht te
krijgen over:

• Wat is het effect van de inrichting op de bestaande broedvogelpopulaties?

• Liggen er mogelijkheden voor populatiegroei van bestaande soorten?

• Zijn er nieuwe vogelsoorten te verwachten?

• Maken meer moeraszangers tijdens de najaarstrek gebruik van het gebied als stop-over als

het moeras groter wordt?

• Waar komen deze vogels vandaan en hoe lang blijven doortrekkers gemiddeld in het gebied

om er op te vetten?

Voor de antwoorden op deze vragen kunt u het verslag lezen.
Rapport 2015 HB+DG