Stichting Nebularia

in cijfers

We ringen vanaf 1960 vogels voor wetenschappelijk onderzoek om deze uiteindelijk beter te kunnen beschermen.

6

Projecten

180000

uren

249284

Vangsten

7243

Terugvangsten

212

Soorten

18

vrijwilligers

Blogs

Ons laatste nieuws

We zijn altijd drukdoende met ringen van vogels en het in kaart brengen van de resultaten. In ons nieuws delen we graag onze bevindingen en bijzondere waarnemingen.

Jaarverslag 2018 Vogelringstation Nebularia

Het jaar 2018 kende hoogtepunten en dieptepunten voor Vogelringstation Nebularia. Het onverwachte overlijden van Ton van Ree was een grote schok voor alle leden van VRS Nebuaria. Het totale aantal ringvangsten was een stuk beter dan in 2017. Verder waren er renovaties op de vinkenbaan, problemen met Damherten, een facelift van de website en meer. […]

Rapport Hooge Boezem en Doove Gat 2018

De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter Haastrecht was de aanleiding voor Stichting Vogelringstation Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap de broedvogelmonitoring te intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek.

Vragen of opmerkingen?

CONTACT