Ook voor VRS Nebularia stond 2020 in het teken van het coronavirus. Naast persoonlijk leed en ongemak, bracht het virus voor het ringwerk de nodige uitdagingen met zich mee. Toch lukte het om de vaste projecten in goede banen te leiden en wisten we qua aantal vogels een ‘gemiddeld’ jaar te draaien. Een uitgebreide en rijk ge├»llustreerde weergave van onze activiteiten vindt u in ons Jaarverslag 2020.