De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter Haastrecht was de aanleiding voor VRS Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap de broedvogelmonitoring te intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek.

De doelstellingen hierbij waren inzicht te krijgen over:

  • Wat is het effect van de inrichting op de bestaande broedvogelpopulaties?
  • Liggen er mogelijkheden voor populatiegroei van bestaande soorten?
  • Zijn er nieuwe vogelsoorten te verwachten?
  • Maken meer moeraszangers tijdens de najaarstrek gebruik van het gebied als stop-over als het moeras groter wordt?
  • Waar komen deze vogels vandaan en hoe lang blijven doortrekkers gemiddeld in het gebied om er op te vetten?

Voor de antwoorden op deze vragen kunt u het verslag lezen.