We hebben in de Stolwijkse boezem tijdens het CESproject in 2016 vier zwartkoppen van Dataloggers voorzien in het kader van een landelijk onderzoek. Landelijk zijn er 60 zwartkoppen voorzien van een datalogger. Hiervan zijn er tot op heden vijf terug gevangen. In 2017 hebben wij er ook één terug gevangen.

Uit de gegevens is gebleken dat deze vogel tot in oktober in zijn broedgebied is gebleven en uiteindelijk heeft overwinterd in Marokko.

Nadere berichtgeving volgt.