Rapport Hooge Boezem en Doove Gat 2022

Rapport Hooge Boezem en Doove Gat 2022

De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter Haastrecht vormde in 2012 de aanleiding voor stichting Vogelringstation Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap de reeds lopende broedvogelmonitoring te intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek. De doelstellingen hierbij waren inzicht te krijgen over:– Het effect van de inrichting op de bestaande broedvogelpopulaties.– […]

Read More

Jaarverslag 2021 Vogelringstation Nebularia

Jaarverslag 2021 Vogelringstation Nebularia

We vierden in 2021 meerdere jubilea. 10 jaar vogelonderzoek in de Hooge Boezem achter Haastrecht. Daarom is er meer teruggekeken en de data extra aandacht gegeven en uitgewerkt. Het gehele rapport is te vinden op www.nebularia.nl en een beknopte versie van het rapport 2021 kunt u in ons jaarverslag vinden. Daarnaast ging ons CES-56 onderzoek […]

Read More

Jaarverslag 2019 Vogelringstation Nebularia

Jaarverslag 2019 Vogelringstation Nebularia

Vogelringstation Nebularia beleefde in 2019 opnieuw een zeer bewogen jaar. We moesten afscheid nemen van Hennie van Buren, ‘moeder van de ringbaan’. Haar overlijden heeft ons allen erg aangegrepen. Gelukkig waren er ook positieve ontwikkelingen. In de persoon van Bente Tielkemeijer vonden we een nieuwe secretaris en zowel in de Krimpenerwaard als op Westenschouwen konden […]

Read More

Jaarverslag 2018 Vogelringstation Nebularia

Jaarverslag 2018 Vogelringstation Nebularia

Het jaar 2018 kende hoogtepunten en dieptepunten voor Vogelringstation Nebularia. Het onverwachte overlijden van Ton van Ree was een grote schok voor alle leden van VRS Nebuaria. Het totale aantal ringvangsten was een stuk beter dan in 2017. Verder waren er renovaties op de vinkenbaan, problemen met Damherten, een facelift van de website en meer. […]

Read More