De Stichting Vogelringstation Nebularia, opgericht in 1959, is gevestigd in Lekkerkerk, Zuid-Holland, Nederland. De ringactiviteiten vinden het hele jaar plaats in de Krimpenerwaard en directe omgeving(Zuid-Holland) en in de periode juli tot en met november op de Kop van Schouwen (Zeeland).

Onze doelstelling

Vogels te ringen voor wetenschappelijk onderzoek om deze uiteindelijk beter te kunnen beschermen. Het verzamelen van gegevens over levensduur, broedgebieden, trekroutes, overwinteringsgebieden, etc., zowel nationaal als internationaal is dan erg belangrijk.

Jaarverslagen

Elk jaar brengt Stichting VRS Nebularia een jaarverslag uit. In dit jaarverslag staan artikelen over de verschillende projecten waarin Nebularia actief is.