Stichting Nebularia

in cijfers

We ringen vanaf 1960 vogels voor wetenschappelijk onderzoek om deze uiteindelijk beter te kunnen beschermen.

6

Projecten

180000

uren

249284

Vangsten

7243

Terugvangsten

212

Soorten

18

vrijwilligers

Blogs

Ons laatste nieuws

We zijn altijd drukdoende met ringen van vogels en het in kaart brengen van de resultaten. In ons nieuws delen we graag onze bevindingen en bijzondere waarnemingen.

Jaarverslag 2022 Vogelringstation Nebularia

In de renovatieslag van de afgelopen jaren op Westenschouwen was de zuidwand van de vinkershut aan de beurt. Dat was nodig. Een groot deel van het houtwerk stamde uit de jaren 60. Op meerdere plaatsen kon je naar buiten kijken en er was houtrot aanwezig van dragende balken. Hopelijk kunnen we er nu weer een […]

Rapport Hooge Boezem en Doove Gat 2022

De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter Haastrecht vormde in 2012 de aanleiding voor stichting Vogelringstation Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap de reeds lopende broedvogelmonitoring te intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek. De doelstellingen hierbij waren inzicht te krijgen over:– Het effect van de inrichting op de bestaande broedvogelpopulaties.– […]

Vragen of opmerkingen?

CONTACT