Stichting Nebularia

in cijfers

We ringen vanaf 1960 vogels voor wetenschappelijk onderzoek om deze uiteindelijk beter te kunnen beschermen.

6

Projecten

180000

uren

249284

Vangsten

7243

Terugvangsten

212

Soorten

18

vrijwilligers

Blogs

Ons laatste nieuws

We zijn altijd drukdoende met ringen van vogels en het in kaart brengen van de resultaten. In ons nieuws delen we graag onze bevindingen en bijzondere waarnemingen.

Rapport Hooge Boezem en Doove Gat 2022

De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter Haastrecht vormde in 2012 de aanleiding voor stichting Vogelringstation Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap de reeds lopende broedvogelmonitoring te intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek. De doelstellingen hierbij waren inzicht te krijgen over:– Het effect van de inrichting op de bestaande broedvogelpopulaties.– […]

Jaarverslag 2021 Vogelringstation Nebularia

We vierden in 2021 meerdere jubilea. 10 jaar vogelonderzoek in de Hooge Boezem achter Haastrecht. Daarom is er meer teruggekeken en de data extra aandacht gegeven en uitgewerkt. Het gehele rapport is te vinden op www.nebularia.nl en een beknopte versie van het rapport 2021 kunt u in ons jaarverslag vinden. Daarnaast ging ons CES-56 onderzoek […]

Vragen of opmerkingen?

CONTACT