De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter Haastrecht vormde in 2012 de aanleiding voor stichting Vogelringstation Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap de reeds lopende broedvogelmonitoring te intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek. De doelstellingen hierbij waren inzicht te krijgen over:
– Het effect van de inrichting op de bestaande broedvogelpopulaties.
– De vestiging van nieuwe vogelsoorten in het gebied.
– Welke moeraszangers maken tijdens de najaarstrek gebruik van het gebied als stop-over?
– Waar komen deze vogels vandaan en hoe lang blijven doortrekkers gemiddeld in het gebied?
In het verslag van het inventarisatie- en ringwerk in het jubileumjaar 2021 zijn we uitgebreid ingegaan op de beantwoording van deze punten. Omdat het gebied zich blijft ontwikkelen en de waarde van een langjarige monitoringreeks elk jaar toeneemt, hebben we besloten de broedvogelinventarisaties en ringactiviteiten in 2022 voort te zetten.