Het jaar 2018 kende hoogtepunten en dieptepunten voor Vogelringstation Nebularia. Het onverwachte overlijden van Ton van Ree was een grote schok voor alle leden van VRS Nebuaria. Het totale aantal ringvangsten was een stuk beter dan in 2017. Verder waren er renovaties op de vinkenbaan, problemen met Damherten, een facelift van de website en meer. Lees er alles over in het Jaarverslag 2018.