De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter Haastrecht was de aanleiding voor Stichting Vogelringstation Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap de broedvogelmonitoring te intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek.