Vanaf 1 juli 2016 zijn we voor het vierde opvolgende seizoen weer gestart met ringonderzoek in het Doove Gat Haastrecht. We kijken o.a. naar de populatieontwikkeling van diverse aan riet gerelateerde vogels en tevens naar de aantrekkingskracht van het gebied voor doortrekkende moeraszangers.