Start seizoen

Start seizoen

Vanaf 1 juli 2016 zijn we voor het vierde opvolgende seizoen weer gestart met ringonderzoek in het Doove Gat Haastrecht. We kijken o.a. naar de populatieontwikkeling van diverse aan riet gerelateerde vogels en tevens naar de aantrekkingskracht van het gebied voor doortrekkende moeraszangers.

Read More

Nieuwe natuur in de Hooge Boezem achter Haastrecht

Nieuwe natuur in de Hooge Boezem achter Haastrecht

De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter Haastrecht was de aanleiding voor VRS Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap de broedvogelmonitoring te intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek. De doelstellingen hierbij waren inzicht te krijgen over: Wat is het effect van de inrichting op de bestaande broedvogelpopulaties? Liggen er mogelijkheden voor populatiegroei van […]

Read More

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Van vrijdag 16 t/m dinsdag 20 oktober waren Gerda, Dolf en Gert van der Gaag op de vinkenbaan aanwezig. Jan Doevendans (een ringer uit Groningen) was te gast. Totaal werden rond de 500 vogels geringd. De vangsten kunnen via www.trektellen.nl bekeken worden. Enkele krenten waren: een Grote Lijster (’s morgens tussen de Merels, Zanglijsters en Koperwieken in […]

Read More