Van vrijdag 16 t/m dinsdag 20 oktober waren Gerda, Dolf en Gert van der Gaag op de vinkenbaan aanwezig. Jan Doevendans (een ringer uit Groningen) was te gast. Totaal werden rond de 500 vogels geringd. De vangsten kunnen via www.trektellen.nl bekeken worden. Enkele krenten waren: een Grote Lijster (’s morgens tussen de Merels, Zanglijsters en Koperwieken in de projectnetten), een Cetti’s Zanger (wat is dat nu voor een KBV-tje?), een Roodborst met Helgoland ring, een Boomkruiper, een Boomleeuwerik, een Goudvink en een Geelgors. ’s Nachts 3 Waterhoentjes (één met de hand van bovenop het net geplukt) en drie Waterrallen. Als bijvangst nog een Grootoorvleermuis. Verder veel verschillende soorten vogels, die normaal zijn voor deze tijd van het jaar. Opvallend is, dat er geen grote aantallen geconcentreerd in de ochtend werden gevangen, maar dat het echt de gehele dag doorliep. Een welbesteed lang weekend met zeer rustig weer.

GGDJ